Bibliotekets avgifter : Kouvola

Förseningsavgifter:
0,25 € / dygn / lån, allt material (högst 5 € / lån).

Berör ej material för barn och ungdom.

Påminnelseavgift:

  • 1,20 € / påminnelsebrev
  • 3,15 € / räkning
  • också av barnavdleningens materialet

Reservationer:
Om du inte hämtar din reservation senast på sista avhämtningsdagen måste du betala en straffavgift på 1 euro (berör ej material för barn och ungdom).

Förnyande av bibliotekskort:
2,10 €

Fjärrlåneavgift:
3 €/lån.

Därtill kommer avsändarbibliotekets avgift i de fall en sådan förekommer.