Bibliotekets avgifter : Fredrikshamn

Förseningsavgifter:

0,25 € / dygn / lån, allt material (högst 5 € / lån).

Berör ej material för barn och ungdom.

Påminnelseavgift:

1 € / påminnelsebrev eller räkning, också för barnavdelningens material.

Oavhämtad reservering:

1 €. Med undantag av barnavdelningens material.

Förnyande av bibliotekskort:

2 €

Kopior och utskrifter
  • A4, svartvita: 0,50 €
  • A4, färg: 0,80 €
Fjärrlåneavgift:

4€/lån. Därtill kommer avsändarbibliotekets avgift i de fall en sådan förekommer.