Bibliotekets avgifter : Pyttis

Förseningsavgifter:
0,25 € / dygn / lån, allt material (högst 5 € / lån)

Berör ej material för barn och ungdom.

Påminnelseavgift:
1 € / päminnelsebrev eller räkning, också av barnavdleningens materialet.

Reservationer:
Om du inte hämtar din reservation senast på sista avhämtningsdagen måste du betala en straffavgift på 1 euro (berör ej material för barn och ungdom).

Förnyande av bibliotekskort:

2 €

Fjärrlåneavgift:

3 €/lån. Därtill kommer avsändarbibliotekets avgift i de fall en sådan förekommer.