Bibliotekets avgifter : Kotka

Förseningsavgifter:

0,25 € / dygn / lån, allt material (högst 5 € / lån).

Berör ej material för barn och ungdom.

Påminnelseavgift (också av barnavdelningens material):
  • 1 € / 1. påminnelsebrev
  • 2 € / 2. påminnelsebrev
  • 5 € / räkning
Ohämtad reservation:

1 €. Berör ej material för barn och ungdom.

Förnyande av bibliotekskort:

2 €

Fjärrlåneavgift:

4 € / lån från allmänna bibliotek eller från Depåbiblioteket

13 € / lån från högskole- eller specialbibliotek samt från nordiska eller baltiska länderna